Úvodná stránka

Príjmeme logopedičku. Nástup možný ihneď.

Od 1.1.2023 pokračuje poradenské centrum vo svojej pôvodnej činnosti ako Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou LOGaDYS. Zmena názvu vyplýva z reformy poradenského systému MŠVVŠ SR.

Centrum je zamerané na odbornú starostlivosť pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), t.j. s poruchami hovorenej a písanej reči (napríklad poruchami výslovnosti, vývinovou jazykovou poruchou, oneskoreným vývinom reči, zajakavosťou, NKS pri detskej mozgovej obrne, NKS pri poruche sluchu, dyslexiou, dysortografiou a pod.)

Pôvodné Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 2014-5923/36996:8-100B zo dňa 29.07. 2014.

Odborné služby poskytujeme: 

  • v objednaných termínoch po dohode s logopédkou, so špeciálnou pedagogičkou alebo psychologičkou  
  • len na základe telefonického dohovoru a objednania klienta na konkrétny termín