O detskej reči

„Aby sa deti s nami rozprávali“

Vychovávať dieťa vôbec nie je jednoduché. Nikto nás to neučil. Spomíname si, ako vychovávali nás. Vnímame chyby i pozitíva iných rodičov. MY, samozrejme,  chceme vychovať svoje deti najlepšie ako vieme. Kľúčom k dobrému vzájomnému spolužitiu a výchove je komunikácia. Ako však komunikovať s deťmi, ako poznať a pochopiť ich správanie? Čo ešte môžeme urobiť preto, aby sa reč nášho dieťaťa vyvíjala správne, aby bez problémov komunikovalo so svojim okolím, aby včas dostalo dobrý základ pre uplatnenie sa v živote? Sme často bezradní, zavalení množstvom rozporuplných informácií a „dobrých rád“. Ako sa v tom orientovať ?

Ponúkame Vám niekoľko tipov na dobré knihy o komunikácii detí, o komunikácii s deťmi, o vývine detskej reči i osobnosti, o rizikách i prínosoch dnešnej doby.

Kniha o detskej reči

Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková, Marína Mikulajová, Vydavateľstvo Slniečko, Bratislava, 2005

Kniha určená rodičom, ktorá ponúka ucelený pohľad na problematiku vývinu detskej reči. Odborným, ale aj milým, rodičovi blízkym a jasným spôsobom ponúka množstvo praktických rád a návodov ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu s dieťaťom.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KL/Texty__knihy/Kniha_o_detskej_reci.pdf

Čo môžem robiť, ak sa moje dieťa zajakáva?

Peter Schneider, Anke Kohmäscherová, Vydala Slovenská asociácia logopédov v Bratislave, 2019

Táto kniha pútavým spôsobom ponúka veľmi komplexné, kompetentné a jasné odpovede na mnoho otázok týkajúcich sa problematiky zajakavosti. Príručka je určená rodičom, ale aj všetkým, ktorí sa stretávajú s deťmi so zajakavosťou, aby získali pravdivé a odborné informácie o zajakavosti a prostredníctvom nich získali správne postoje k deťom so zajakavosťou.

Ako hovoriť, aby nás deti počúvali  Ako počúvať, aby nám deti dôverovali

Adele Faber, Elaine Mazlish, Vydavateľstvo CPress, Bratislava, 2016

Kniha určená pre všetkých rodičov, ktorým záleží na dobrej komunikácii s deťmi. Čitateľ tu nájde odpovede na mnohé otázky. Napríklad: Ako dosiahnuť priateľskú spoluprácu s deťmi, akých chýb sa dopúšťajú dospelí v komunikácii s deťmi, ako reagovať, keď dieťa príde s problémom, ako lepšie pochopiť správanie detí a iné.

Ako naučiť deti pravidlá

Annette Kast-Zahn, Vydavateľstvo CPress, Brno, 2013

Kniha pre rodičov detí od 1 do 14 rokov o tom, že pri výchove nestačí len láska a dobrý vzor. Detská psychologička rozpráva o tom, prečo deti potrebujú pravidlá, ako stanoviť výchovné hranice a naučiť deti, aby ich dodržiavali. Nájdeme tu o.i. odporúčané a veku primerané pravidlá, ktoré sú už deti schopné akceptovať  a mnoho príkladov bežných i kritických výchovných situácií a ich riešení.

Digitálna demencia  Ako pripravujeme seba a naše deti o rozum

Manfred Spitzer, Vydavateľstvo Citadella, 2018

Renomovaný vedec zverejňuje výsledky dlhodobého výskumu mozgu a procesu učenia. Upozorňuje na fakt, že digitálne média spôsobujú závislosť, znižujú schopnosť učiť sa, vedú k poruchám pozornosti, citovému otupeniu, poruchám spánku, depresiám, narušeniu sociálneho správania a nadváhe.

Klub nerozbitných detí Sedem vecí, ktoré pomôžu prežiť vašim deťom v modernej dobe

Slávka Kubíková, Vydavateľstvo Postoj Media, 2018

Kniha šitá na mieru slovenským rodičom. Vychádza z medicínskych a psychologických štúdií a je doplnená o rozhovory so slo­venskými expertmi. Každý z nich je autoritou v jednej z dôležitých oblastí, ktoré potrebujeme rozvíjať u našich detí. Aby zvládli náročnú dobu, v ktorej budú žiť. Aby sa stali nerozbitnými.

Ako uvádza autorka:  „Preto ponúkam túto knihu. Pomáha rodičom zorientovať sa v bezhraničnom množstve informácií a riešení. A nájsť to, čo naozaj funguje. To, čo deti skutočne potrebujú. Ide o sedem vecí, sedem vzácnych darov. Ak týchto sedem darov dáme deťom, stanú sa nerozbitnými. Nástrahy modernej doby ich nepoložia. Naopak. Vyrastú z nich vyrovnaní a tvoriví ľudia, dobrí manželia a rodičia, verní priatelia a spoľahliví kolegovia. Budú mať v sebe dobrý základ na prežitie naplneného a spokojného života.“