Podporte nás 2% dane

Podporte nás 2% dane

Aj touto cestou sa chceme uchádzať o Vašu priazeň a presvedčiť Vás, že finančné prostriedky, ktoré prostredníctvom 2% z Vašej dane poukážete nášmu poradenskému centru, sú použité na zvýšenie kvality našich služieb.  

Ďakujeme našim priateľom, priaznivcom a rodičom našich klientov za finančné prostriedky poukázané z 2 % z dane v roku 2023. Vďaka ním nezisková organizácia LOGaDYS, ktorá je zriaďovateľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS (pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, chybami reči, poruchami učenia a viacnásobným postihnutím), zakúpila nové psychologické a logopedické diagnostické testy, didaktické a stimulačné pomôcky pre deti.

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Informácie pre právnické osoby

Údaje o prijímateľovi 2%:

LOGaDYS nezisková organizácia
Sídlo: Slnečnicová 450/2, 931 01 Šamorín
IČO: 45742308
DIČ: 2024098846